image
TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024.
Lượt xem: 162
anh tin bai

 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân".

Sáng ngày 15/01/2024. Đoàn thanh niên bệnh viện đa khoa Hưng Hà đã tham gia Tết trồng cây do Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Hưng Hà phát động

Thông qua "Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần chung sức xây dựng quê hương, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn huyện.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai