image
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2024 ​
Lượt xem: 151
anh tin bai

Chiều ngày 22/01/2024, Phòng điều dưỡng bệnh viện đa khoa Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch điều dưỡng năm 2024.

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, trưởng phòng điều dưỡng đã nêu những thuận lợi, khó khăn cũng như những mặt còn tồn tại, triển khai kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Lấy người bệnh làm trung tâm” theo các nội dung thông tư 31/2011/TT-BYT nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

 

1. Về kế hoạch thực hiện bao gồm:

- Tổ chức triển khai nội dung thông tư, luật bảo hiểm y tế sửa đổi tới toàn thể cán bộ nhân viên điều dưỡng.

- Tổ chức mô hình phân công chăm sóc phù hợp với hoạt động của từng khoa.

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.

- Xây dựng các quy định, quy trình chăm sóc, tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe.

- Đảm bảo trang thiết bị, phương tiện dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn.

- Xây dựng các chỉ số đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh và công tác điều dưỡng.

- Giám sát và đánh giá.

- Đổi mi phong cách, thái độ phc v hướng ti s hài lòng người bnh; Xây dng cơ s y tế xanh- sch- đẹp; Gim thiu cht thi nha.

- Trin khai thc hin 5S trong bnh vin.

 

2. Về phương hướng phát triển

- Tăng cường quản lý chất lượng chăm sóc đảm bảo an toàn người bệnh.

- Xây dựng các hoạt động mang tính chuyên nghiệp để cải thiện hình ảnh người Điều dưỡng trong bệnh viện.

- Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng trong đào tạo nhân viên tại bệnh viện.

- Cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn.

 

Tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang – trưởng phòng điều dưỡng cũng nhấn mạnh trong năm 2024, các điều dưỡng, KTV, hộ lý tiếp tục rèn luyện y đức, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tích cực hơn nữa trong công tác tư vấn, hướng dẫn người bệnh vì mục tiêu phát triển chung của bệnh viện.