image
HIẾN GIỌT MÁU ĐÀO - TRÁI TIM NHÂN ĐẠO
Lượt xem: 139

Mi git máu hiến tng, mt mng sng được cu. Cùng tham gia hiến máu nhân đạo và tr thành người hùng thm lng trong cuc sng.

Hưởng ng ngày Hi hiến máu tình nguyn do Hi Ch thp đỏ Hưng Hà t chc ngày 07/4/2024, Bnh vin đa khoa Hưng Hà đã có 17 y, bác sĩ nhit tình tham gia.

"Hiến máu cu người - Mt nghĩa c cao đẹp". Nghĩa c cao đẹp y đã lan ta khp mi nơi, góp phn giúp cho cuc sng tươi đẹp tràn đầy tình yêu thương và cũng là th hin trách nhim ca mi cá nhân vi cng đồng.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai