image
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2023, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2024
Lượt xem: 223

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2023

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2024

 

Chiều ngày 10/01/2024 và chiều ngày 17/01/2024, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà tổ chức hội nghị báo cáo tổng kết hoạt động công tác khám chữa bệnh năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động khám chữa bệnh năm 2024.

Về dự hội nghị có các đồng chí trong Ban lãnh đạo bệnh viện, trưởng phó các khoa phòng và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong bệnh viện.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Thanh Bình – Phó Giám đốc bệnh viện đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động khám chữa bệnh năm 2023.

anh tin bai

Bệnh viện đa khoa Hưng Hà đã đạt được nhiều kết quả nổi bật:

- Các chỉ tiêu quan trọng đều vượt kế hoạch:

 Tổng số lượt khám bệnh: 123.544 lượt.

 Tổng số lượt bệnh nhân điều trị nội trú: 13.703 lượt.

- Công tác điều dưỡng:

 Duy trì thực hiện tốt công tác điều dưỡng, CSNB.

 Tổ chức các cuộc thi: không gian xanh sạch đẹp , tay nghề điều dưỡng

 Đẩy mạnh thực hiện, phát huy văn hóa công sở. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, tạo sức mạnh đoàn kết toàn bệnh viện.

 Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua. Đẩy mạnh các hoạt động

VHVN, TDTT, các hoạt động đoàn thể.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 Tổng kết hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Lan – Giám đốc bệnh viện đã lên phát biểu ghi nhận những thành quả đã đạt được trong năm 2023 và đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, đồng thời cũng nêu rõ những khó khăn, thách thức sắp tới. Nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện đa khoa Hưng Hà, hứa hẹn năm 2024 sẽ gặt hái được nhiều thành công.